Yıldız Teknik Üniversitesi
Online Toplantı Sistemi
(Online Meeting System)

Toplantı Girişi / Meeting Access